MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1: TARAFLAR

 

1.1 – SATICI

Unvanı : MG HAİR DESİNG HAİR STORE MURAT GEDİK
Adresi :  MG HAIR DESIGN HAIR STORE Zeynep Kamil Mah Üsküdar İstanbul
Telefon : 0536 252 76 36
Eposta adresi : destek@mghairdesing.com

1.2 – ALICI

Adı/Soyadı/Unvanı :
Adresi :
Telefon :
Eposta adresi :

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU:

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin(Bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) konusu, aşağıdaki nitelikleri ve satış fiyatı belirlenen ürün ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

MADDE 3- ÜRÜN BİLGİLERİ:

İşbu Sözleşme konusu ürüne; ürünün cinsine, türüne, miktarına, markasına/modeline, rengine, ürünün satış bedeline ve teslimat şekline ait bilgiler aşağıdaki gibidir:

 

Ürün Açıklaması Adet Birim Fiyatı Toplam (KDV Dahil)
TOPLAM :

MADDE 3.1- ÜRÜN BİLGİLERİ: KAPIDAN ÖDEME İLE HAVALE/EFT ÖDEME SEÇENEKLERİNDE İADE PROSÜDÜRÜ

Kapıdan ödeme ile Havale/EFT ödeme seçeneklerinde iade Tüketiciden banka hesap bilgileri istenerek,Tüketicinin belirttiği hesaba (hesabın fatura adresindeki kişinin adına veya kullanıcı üyenin adına olması şarttır) Havale veya EFT şeklinde yapılacaktır.

Teslim Edilecek Kişi : 
Teslim Edilecek Kişinin İletişim Bilgisi :
Teslimat Adresi : 
Fatura Adresi :

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER

4.1 Alıcı, Satıcı’nın ürüne ilişkin ürün listeleme sayfasında yer verdiği her türlü açıklamasından, Sözleşme konusu ürünün/hizmetin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmesinden sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2 Alıcı, işbu Sözleşme öncesinde Satıcılar tarafından listeleme sayfasında yer verilen ürün/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimatına ilişkin bilgiler dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere ürün/hizmet ile ilgili her türlü bilgiyi ve işbu Sözleşme’nin 3. maddesinde belirtilen ürün/hizmete ilişkin bilgileri okuduğunu, anladığını ve işbu Sözleşme akdedilmeden önce gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

4.3 Alıcı, işbu Sözleşme öncesinde ürün/hizmete ilişkin ön bilgilendirme formunu teyit ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.4 Taraflar işbu Sözleşme şartlarının yanı sıra 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümlerini kabul ettiklerini ve bu hükümlere uygun hareket edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

4.5 İşbu Sözleşme’nin tüm maddeleri Satıcı ve Alıcı tarafından okunmuş ve kabul edilmiş olup, işbu Sözleşme Alıcı tarafından elektronik olarak onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

4.6 Taraflar, işbu Sözleşmeye konu üründen/hizmetin sunulmasından kaynaklanan tüm sorumluluğun Satıcı’ya ait olduğunu; Alıcı ve Satıcı arasındaki işbu Sözleşmenin tarafı olmayan www.mghairdesing.com sitesinin hiçbir yükümlülüğü bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

4.7 İşbu Sözleşme, Alıcı ve Satıcı için  Kullanıcı Sözleşmesi’nden kaynaklanan yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. Taraflar, MG Hair Desing Hair Store Kullanıcı Sözleşmesi ve eklerinde düzenlenen kurallara uymakla yükümlüdür.

MADDE – 5 CAYMA HAKKI:

5.1 Alıcı, işbu Sözleşme konusunun ürün olması halinde; ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişiye / kuruluşa tesliminden itibaren ondört (7) gün içerisinde, işbu Sözleşme konusunun ürün dışında bir hizmetin sunulmasına ilişkin olması halinde, işbu Sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren 7 gün içerisinde işbu Sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Alıcı’nın, cayma hakkını kullanabilmesi için, bu süre içinde Satıcı/Sağlayıcı’ya bildirimde bulunması şarttır.

5.2 Taraflar Sözleşme konusu ürün/hizmet aşağıda sayılan hallerden herhangi birine giriyorsa cayma hakkının kullanılamayacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler;

5.2.1 Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Alıcı’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetler ve/veya kullanılmış hizmetler,

5.2.2 Fiyatı borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen ürünler,

5.2.3 Alıcı’nın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünler,

5.2.4 Niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ürünler,

5.2.5 Çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ürünler,

5.2.6 Alıcı tarafından ambalajının açılmış olması şartıyla,  ilişkin ürünler,

5.2.7 Gazete, dergi gibi süreli yayınlarına ilişkin ürünler,

5.2.8 Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve Alıcı’ya anında teslim edilen gayri maddi ürünler,

5.3 Alıcı cayma hakkını kullanması hâlinde Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç on gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi tüketiciye hiçbir masraf yüklemeksizin iade etmek ve yirmi gün içerisinde de malı geri almakla yükümlüdür.

5.4 Alıcı tarafından sipariş edilmeyen malın teslimi veya hizmetin sunulması durumunda, ürünün kullanılması veya hizmetin tüketilmesine ilişkin durumlar saklı kalmak kaydıyla, Satıcı, Alıcı’ya karşı herhangi bir talepte bulunamaz.

MADDE 6: CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Niteliği itibarıyla; Almış olduğunuz saç ürünleri hijyenik koşullardan dolayı iadesi kabul edilmemektedir .tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçme ihtimali olan ürünler, ALICI’nın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ürünler için cayma hakkı kullanılamaz.

Sitemizde satılan saç ürünlerine yapılacak boyama, açma, renk değiştirme gibi işlemlerden dolayı saçta oluşabilecek problemlerden/zararlardan firmamız sorumlu değildir. İşlemi yapan kişi, ya da kuaför sorumludur. Bu sebeplerden dolayı hasar gören ürünlerin iadesi yapılmaz.

Aşağıdaki ürünlerde cayma hakkının kullanılması ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış ve denenmemiş olması şartına bağlıdır.

  • Her türlü Kozmetik Ürün saç ve saç ürünleri
  • İç Giyim Ürünleri
  • Her Türlü Kişisel Bakım Ürünü
  • Her türlü yazılım ve programlar
  • DVD, VCD, CD ve kasetler
  • Bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit v.b)
  • Taşınabilir bilgisayar ve masaüstü bilgisayarlar (ürünün arızalı ve ayıplı çıkması durumu haricinde) orijinal işletim sistemi kurulduktan sonra (bilgisayar kurulumu yapıldıktan sonra) iade alınmaz

İşbu ön bilgilendirmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değerler çerçevesinde; ALICI’nın mal veya hizmeti satın aldığı ve ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Alıcı;

  • Ürün bedeli 1.161,67 TL’ye kadar olan işlemlerle ilgili şikâyet ve itiraz konularında başvurularını; ürünü satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine;
  • Ürün bedeli 1.161,67 TL’nin üzerinde olan işlemlerle ilgili şikâyet ve itiraz konularında başvurularını ise, ürünü satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemesi’ne yapabilecektir.
  • 01/08/2003 tarihli ve 25186 sayılı resmi Gazete’de yayımlanan Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, büyükşehir statüsünde bulunan illerde faaliyet gösteren il hakem heyetlerinin uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkili olmalarına ilişkin alt parasal sınır 3.032,65 TL’dir.

MADDE – 7 YETKİLİ MAHKEME:

İş bu Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda her yıl Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Alıcı’nın yerleşim yerindeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmıştır.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

SATICI : 0536 252 76 36
ALICI :
TARİH :